devi

Lyrics »
Matha Maragatha Shyama;

Mathangi Madha Shalini;

Kuryath Kataksham Kalayani;

Kathamba Vanavasini;

Jaya Mathanga Thanaye;

Jaya Neeloth Balathuthey;

Jaya Sangeetha Rasikey;

Jaya Leela Shugapriye .

Meaning
=================
Oh! My dear  Mother Mathangi ,you shine  like the emerald gem, Oh! You are the Auspicious who reside in the Kadamba forest, Please show us compassionate looks on me. We salute  to the daughter of Sage Mathanga . We salute to you  who radiate like a blue lotus. Hail to you  who always enjoys music. We salute thee with a pet a Parrot.